Ledfrakturer

Yttre våld, som fall eller slag, kan leda till frakturer. I områden nära leder kan man också ofta se att plötsliga rörelser som går utöver den normala ledradien – något som kan leda till att leden ”går ur led” – är orsak till brott.

Oftast ser man att foten stukats/vikts in, något som kan leda till en fraktur av vristen. Vid ledfrakturer eller frakturer på benen nära lederna skadas också ofta brosket, senorna eller ligamenten samtidigt.

Symptom

Vid en fraktur uppstår smärta och svullnad i det drabbande området. Leden går inte längre att böja och belasta som vanligt. Ofta kan man se tydliga felställningar. Samtidigt pekar smärtornas styrka inte alltid entydigt mot en fraktur. I många fall kan stukningar till och med ge större besvär.

Vid öppna frakturer, där ett öppet sår har bildats över brottstället, finns en hög risk för infektion genom bakterier som kan tränga in genom såret. Omedelbar behandling krävs.

Behandling

Oberoende av vilken behandlingsmetod som används är målet alltid att immobilisera den drabbade delen av kroppen, så att benen kan växa ihop korrekt igen. Vid enkla frakturer utan förskjutningar räcker det vanligen med en konservativa behandling med ett gips- eller plastförband.

Vid frakturer med förskjutningar sker oftast en operation. Särskilt vid benbrott nära leder måste fysioterapi påbörjas så tidigt som möjligt, så att leden inte blir stel.