Ligamentplastik/ligamentersättning

I många fall går det att stabilisera leder efter en ligamentavslitning, med hjälp av speciell fysioterapi. Muskulaturen stärks och övertar det skadade ligamentets uppgift. En förutsättning för detta är emellertid att behandlingen sätts in så tidigt som möjligt.

Om det redan har uppkommit en kronisk instabilitet i leden går det ofta inte att undvika en operation. Muskulaturen räcker oftast inte heller till för stabilisering hos unga patienter som är aktiva inom någon idrott, eftersom lederna då utsätts för stark belastning.

Om ligamentens ändar inte går att sammanfoga med en sutur, vilket bara är möjligt när ligamentskadan är ny, genomförs en ersättning av ligamentet med kroppsegen vävnad – en så kallad ligamentplastik. Detta ingrepp utför vi oftast på knäledens korsband (korsbandsplastik) eller på vristledens ligament.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

vid en främre korsbandsplastik ungefär 1,5 timmar (i övrigt beroende på de skadade ligamenten.)

Klinikvistelse:

3 – 4 dagar

Konvalescenstid:

se nedan

Sjukgymnastik:

se nedan

Sjukskrivning:

individuellt, beror på yrke

Idrott:

vid ligamentplastik är en individuell sjukgymnastisk och idrottsmedicinsk följdbehandling en förutsättning för behandlingens framgång. Därför måste patienterna genomgå en uppbyggnadsfas på flera månader för att uppnå full förmåga vid idrottsprestationer.

Behandlingsförlopp

Ligamentplastik i knäleden kan oftast genomföras med artroskopi, med hjälp av små snitt i huden. Beroende på de individuella förutsättningarna tar vi en kroppsegen sena från samma knä och sätter in den som ersättning för det skadade ligamentet.

Inom ca.12 veckor växer vävnaden ihop med skelettet och övertar därefter alla funktioner hos det ursprungliga ligamentet.

Vid kroniska instabiliteter i vristleden kan de avslitna ligamenten också ersättas med en kroppsegen sena eller en del av benhinnan (periosteum).