Meniskskador

Idrott, arbete, belastningar och olycksfall skadar inte bara ledernas ytor. I knäet finns broskfiberringar som ser ut som halvmåneformade skivor – meniskerna – som är till för att begränsa extrema rörelser hos leden. Därför drabbas de också av kraftiga belastningar på leden.

Plötslig våldsam påverkan kan leda till att meniskerna får revor. Men också kronisk överbelastning kan leda till skador på meniskvävnaden, som sedan slits av vid någon senare tidpunkt. I svåra fall hamnar delar av menisken i leden och orsakar ofta belastningssmärtor eller till och med blockeringar.

Diagnosen sker vanligen genom kliniska undersökningar, som vid behov kompletteras med en magnetresonanstomografi (MRT).

Symptom

I det ögonblick på en menisk slits av eller får en spricka uppkommer oftast plötsliga och starka smärtor i knät. Beroende på skadans allvarsgrad uppstår sedan besvär när leden belastas, eller en blockering av den normala rörelseradien. Ibland sväller knäet upp så att det syns.

Behandling

Vid meniskskador ger konservativa behandlingar sällan önskad effekt. Med hjälp av artroskopiska operationer lyckas man ofta lindra besvären och återställa ledens funktionsförmåga.

Till de vanliga ingreppen räknas avlägsnande av en del av menisken och sutur av sprickor i menisken, som framför allt genomförs på yngre patienter. Det är få fall som kräver en öppen operation, och då gäller det komplexa skador där också ledband eller senor skadats.