Osteosyntes

Benbrott – i fackspråket kallade frakturer – uppstår genom en belastning som benet inte hålla stånd emot på grund av sin beskaffenhet. De kan oavsiktligt orsakas av slag, stötar och fall.

Efter en fraktur återförs benen till sitt ursprungliga läge. Beroende på svårighetsgraden eller typen av fraktur använder vi endera konservativa metoder eller operativa metoder. Vid enkla brott räcker det ofta att fixera t.ex. fingret eller tån vid den intilliggande tån eller fingret med plåsterremsor eller förband. I övrigt behandlar vi vanligen okomplicerade brott med gips- eller syntetförband.

Vid komplicerade och svåra frakturer utför vi ofta operationer för att sammanfoga benen igen, så kallade osteosynteser. Under operationen sätter vi in metallimplantat i kroppen för att hålla benet på plats. Beroende på förutsättningarna använder vi speciella plattor, skruvar eller spikar som implantat. I motsats till konservativ behandling har osteosyntes den stora fördelen att den skadade armen eller benet snabbt åter kan belastas.

En osteosyntes utförs också alltid om ben avsiktligt har delats i behandlingssyfte, alltså vid korrigerande osteotomier.

Eftersom vår klinik inte har någon ambulans behandlar vi bara sådana frakturer som redan har akutbehandlats och där den definitiva (operativa) behandlingen är vad som återstår.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

beror i hög grad av frakturens plats och typen av fraktur

Klinikvistelse:

beror i hög grad av frakturens plats och typen av fraktur

Konvalescenstid:

beror i hög grad av frakturens plats och typen av fraktur

Sjukgymnastik:

under rehabiliteringsfasen bör lederna runt om ben- eller ledfrakturen röras mycket. Genom detta kan man förebygga förtvining av muskler, ben och vävnad på ett bra sätt. Ofta börjar vi med lämplig sjukgymnastik direkt efter operationen.

Sjukskrivning:

beror i hög grad av den aktuella skadan

Idrott:

beror i hög grad av den aktuella skadan