Senskador

Senorna överför musklernas kraft till skelettet och rör på lederna. Skador på senorna kan orsakas av överbelastningar eller genom olycksfall.Plötsliga rörelser kan till exempel leda till att senor slits av eller att senornas fibrer får revor. Eftersom senor vanligen har stor stabilitet sker avslitningar oftast på redan skadade senor.

Inflammationer i senor eller senskidor kan exempelvis försvaga vävnaden och ökar risken för att en sena slits av. Därför krävs vid behandling av sådana skador alltid att orsaken utreds, så att den vid behov kan behandlas, t.ex. med antiinflammatoriska läkemedel.

Schematisk framställning av senskador

Symptom

Avslitna senor visar sig oftast genom besvär vid ledrörelser. Om en sena slitits av uppstår vanligen en plötslig, stickande smärta. Patienterna känner ofta av en ”smäll” och kan inte längre röra den drabbade leden aktivt.

Behandling

Vid skador på senorna lindrar ofta konservativa behandlingar som köld- eller värmebehandling och antiinflammatoriska läkemedel besvären.

Vid kroniska inflammationer, exempelvis i handledsområdet, måste den inflammerade senskidan avlägsnas. Om senans ändar ligger tillräckligt nära varandra, går det ofta att klara sig utan operation. Ofta räcker det att de angränsande lederna immobiliseras, så att senan kan växa ihop igen.

Om senans ändar vid en senskada ligger för långt ifrån varandra måste operativa åtgärder vidtas, som exempelvis sutur av senan eller, vilket är sällsynt, sentransplantation.