Steloperation av en led/artrodes

Steloperationer av leder genomförs för att lindra smärtor vid ledinstabilitet eller kraftig artros, om leden av speciella skäl inte kan eller ska behandlas med en ledprotes. Detta ingrepp kallas artrodes på fackspråk.

Vi genomför mycket sällan steloperationer på axel-, finger-, vrist- och tåleder, eftersom vi i regel vill behålla ledens rörlighet. Vid den här operationen förbinder vi ledens delar med skruvar och metallplattor, så att de växer ihop med varandra och ingen rörelse längre är möjlig i den aktuella leden. Genom detta försvinner rörelse- och belastningssmärtan.

Vi betraktar emellertid artrodes som den sista utvägen. Först krävs ovillkorligen en mycket utförlig rådgivning, inte bara eftersom ledens rörelse blir omöjlig, utan också för att steloperationen inte kan göras ogjord.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

beror på den aktuella leden och är mellan 1 och 2 timmar

Klinikvistelse:

4 – 8 dagar

Konvalescenstid:

6 – 8 veckor

Sjukgymnastik:

behövs sällan

Sjukskrivning:

ca.2 veckor

Idrott:

beror på steloperationens plats