Sutur och transplantation av senor

Om efter en avslitning av senan ändarna ligger så långt ifrån varandra, att de inte längre kan växa ihop på naturligt sätt, hjälper ofta bara en operation. Om det fortfarande finns tillräckligt mycket frisk vävnad går det i regel att direkt sy fast senans ändar vid varandra (t.ex. när det gäller hälsenan).

För sådana ingrepp har vi idag tillgång till material som kroppen med tiden bryter ned på egen hand. Om senans funktionsduglighet inte längre kan återskapas på detta sätt, är en sentransplantation en möjlighet. I detta fall tar vi ett stycke av en sena, eller en hel sena, från något annat område och överbryggar defekten med den.

I några fall kan en sena flyttas till en annan plats (transposition av sena) och överta den skadade senans funktion där, t.ex. vid skador på tummens sträcksena. Oberoende av typen av operation krävs därefter att leden immobiliseras med ett gipsförband eller särskilda skenor.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: i hög grad beroende av den skadade senan, i genomsnitt 45 minuter
Klinikvistelse: vissa ingrepp kan genomföras polikliniskt, t.ex. på handen
Konvalescenstid: 3 till 6 veckor, immobilisering
Sjukgymnastik: krävs i regel
Sjukskrivning: beror på skada och yrke
Idrott: efter 4 – 6 månader (t.ex. hälsena)