Triggerfinger

Om ett finger efter att det böjts bara kan rätas ut igen efter en smärtsam ”snäppning”, talar man om triggerfinger. Orsaken är en förtjockning av en böjsena, en så kallad senknuta, som hindrar senan från att glida förbi under ett ligament i handflatan.

Symptom

De första symptomen visar sig när ett finger inte blir rakt igen efter att man knutit handen, eller om det blir rakt först efter en ryckning. Senare uppstår smärtor när fingret sträcks ut. I mycket sena stadier måste fingret sträckas ut passivt genom att patienten använder styrka.

Behandling

Med ett litet operativt ingrepp, som vi oftast utför polikliniskt och med lokalbedövning, skär vi av annularligamentet som hindrar senan från att glida som den ska i handflatan. Efter detta kan fingret omedelbart röra sig igen.