Migrän – insjuknande och behandlingsmöjligheter

Migrän är en neurologisk sjukdom som drabbar ungefär 10 % av befolkningen. Den huvudvärk som är typisk för sjukdomsbilden uppstår upp till tre gånger så ofta hos kvinnor som hos män. Patienterna brukar dra sig undan när besvären dyker upp, och ta smärtstillande mediciner. I värsta fall ökar migränattackernas intensitet trots detta. Experter talar till och med om så kallad kronisk migrän.

Symptom

Halvsidig, pulserande huvudvärk som återkommer periodiskt. De som drabbats klagar dessutom över illamående, kräkningar och ljuskänslighet. I vissa fall föregås det egentliga migränanfallet av en så kallad aura – en optisk störning.

Behandling

Vid sidan av läkemedelsbaserade behandlingsformer hjälper också alternativmedicinska behandlingar som akupunktur. Om besvären fortsätter finns nu också så kallad perifer neurostimulering (PNS). Under denna sätter läkaren elektroder under huden, direkt på den nerv som utlöser smärtan. Individuellt inställda pulser hämmar då vidareledningen av smärtan till hjärnan. Med tiden minskar styrkan hos och antalet av migränattacker.