Perifer neurostimulering (PNS)

Vid Migrän uppkommer huvudvärk i extrem form tillsammans med illamående och kräkningar, samt ljuskänslighet. När läkemedel och avslappningsövningar inte ger några resultat erbjuder idag den perifera neurostimuleringen, PNS, ett alternativ.

Det som avses är en underkategori av neurostimulering, som sedan 40 år tillbaka används, till exempel mot besvär i ryggområdet. Elektroder implanteras direkt under huden i nacken, och står i förbindelse med en neurostimulator som placerats i ryggområdet.

Med hjälp av en extern fjärrkontroll styrs impulsgivarna och anpassas till patientens aktuella behov. Impulserna hämmar vidareledningen av smärtan till hjärnan, och som resultat sjunker antalet migränattacker.

Teststimulering

Behandlingens varaktighet:

ca.1 timme

Klinikvistelse:

polikliniskt eller ett par dagar

Konvalescenstid:

2 veckor

Sjukskrivning:

2 veckor

Implantering av impulsgenerator

Behandlingens varaktighet:

ca.1 timme

Klinikvistelse:

polikliniskt eller ett par dagar

Konvalescenstid:

2 veckor

Sjukskrivning:

2-4 veckor