Angiom

Angiom kallas också ”blodsvamp”. De är blodkärlsmissbildningar, där tunna artärer och vener växer ihop. De kan finnas synliga på hudytan, men också i hjärnan. Oftast finns angiom redan från födelsen, men de kan med tiden växa sig större och orsaka problem.

Symptom

Beroende på angiomets storlek och läge kan mekaniska retningar eller syrebrist leda till krampanfall. Den ändrade blodcirkulationen leder ibland till syn- eller språkstörningar, förlamningar eller personlighetsförändringar. Angiom orsakar dessutom ofta hjärnblödningar.

Behandling

Angiom avlägsnas vanligtvis med mikrokirurgi. I vissa fall hjälper embolisering och/eller radiokirurgi.