Clipping

Om aneurysm orsakar besvär finns möjligheten att klämma av dem med speciella klämmor. Läkare brukar prata om ”clipping”. Därmed kopplas aneurysmet bort från blodcirkulationen och kan inte längre blöda.

Ingreppet sker med mikrokirurgi under speciell övervakning. Efter behandlingen vårdas patienterna på intensivavdelningen under 1-2 dagar. Vid hydrocephalus (vattenskalle) efter subaraknoidalblödning kan det krävas avledningar (shuntar) av vätska (liquor). Hjärnblödningar som tar utrymme i hjärnan behandlas samtidigt.

Tid och typ av ingrepp beror bland annat på patientens tillstånd.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

2-3 timmar

Klinikvistelse:

10-12 dagar

Konvalescenstid:

4 veckor

Sjukskrivning:

2-3 månader