Cystor

Cystor är hålrum i vävnaden, som vanligtvis är fyllda med vätska. De bildas till exempel efter ett trauma, infektioner eller störningar i genomblödningen. I vissa fall uppkommer cystan mellan de araknoidala lagren, ofta utan någon entydig orsak. Även parasiter som binnikemask kan orsaka en sådan vävnadsförändring inuti skallen. Cystor kan också uppstå i ryggmärgskanalen.

Symptom

Precis som vid andra förändringar i hjärnan beror symptomen i hög grad på cystornas storlek och läge. Huvudvärk, svindel, illamående och epilepsi räknas till de vanligaste symptomen. Men även rörelse-, syn eller språkrubbningar kan uppkomma.

Behandling

Beroende på placering, storlek och besvärsbild avlägsnas cystor vanligtvis med mikrokirurgi. Vid cystor som inte ger några symptom kan läget exempelvis kontrolleras med MRT. Vid vissa cystor som uppstått på grund av parasiter, hjälper ofta en riktad antibiotikabehandling.