Hjärnaneurysm

Man kan förenklat beskriva aneurysm som utvidgningar av artärer, där blodet cirkulerar. De kan uppkomma i olika delar av kroppen – bland annat i hjärnan.

Till orsakerna hör ateroskleros (förkalkningar i artärerna) eller medfödda svagheter och förändringar i kärlväggen. Men även infektioner kan ligga till grund för utvidgningen. Storleken på ett aneurysm kan variera mellan ett par millimeter och upp till några centimeter.

Om aneurysmet växer för kraftigt eller om blodtrycket mot den försvagade kärlväggen höjs, kan det spricka och leda till farliga blödningar i hjärnan.

Symptom

Endast i ett fåtal fall har patienterna klagat över återkommande huvudvärk under en längre tid. Större aneurysm orsakar huvudvärk, och beroende på läge och storlek även synrubbningar, förlamningar av ögonmuskeln och ansiktet, myrkrypningar och svaghet i armar och ben, och medvetanderubbningar. . Det handlar alltså om samma symptom som när utrymmet begränsas av andra skäl, till exempel genom en tumör.

Om ett hjärnaneurysm spricker uppstår hjärnblödningar, som vad gäller symptomen liknar dem vid en stroke. Det kan handla om allt från plötslig, stickande huvudvärk via omedelbart illamående och kräkningar och till halvsidig förlamning och medvetanderubbningar. I värsta fall leder följderna till döden.

Behandling

Om ett hjärnaneurysm upptäcks måste detta behandlas omgående, för att förhindra eventuella livshotande blödningar.

Det finns två olika metoder. I flertalet fall kan aneurysmen klämmas av mikrokirurgiskt med clips. Vissa aneurysm kan behandlas med så kallad ”coiling”.