Meningeom

Ett meningeom är en godartad, långsamt växande hjärntumör, som utgår från hjärnhinnan eller spindelvävshinnan (araknoidea). Meningeom kan växa överallt där så kallade araknoidala celler finns. Dessa finns inte bara i hjärnan, utan exempelvis också längs med ryggmärgskanalen.

Det är bara i sällsynta fall (i ca.1,7 procent av fallen) som meningeom blir elakartade eller växer snabbare än vanligt. Meningeom utgör ungefär 15 % av alla hjärntumörer. Vanligtvis avlägsnas meningeom fullständigt vid en operation, men efter operationen kan nya meningeom bildas.

Oftast uppstår meningeom i 45-årsåldern. Kvinnor drabbas oftare än män. Bara 2 % av fallen gäller barn och ungdomar.

Röntgenbild av ett meningeom

Symptom

Beroende på storlek och läge kan meningeom ge symptom som huvudvärk, illamående, kräkningar, syn-, lukt- eller känselrubbningar, svaghet, kramper eller epilepsi. På grund av den långsamma tillväxten och hjärnans anpassningsförmåga har många meningeom emellertid redan funnits en tid innan den drabbade upplever några symptom.

Med hjälp av magnetresonanstomografi (MRT) eller angiografi kan tumörerna diagnostiseras utan problem.

Röntgenbild av ett meningeom
Röntgenbild av ett meningeom

Behandling

Behandlingens mål är att avlägsna meningeomet fullständigt med mikrokirurgi något som ofta lyckas. Vanligen sker detta genom en meningeom-operation där man genomför en så kallad kraniotomi (öppning av skallen). Större meningeom måste först förminskas inifrån och sedan avlägsnas.

Vid fullständigt avlägsnande med en meningeom-operation, och om tumörvävnaden är godartad, behövs ingen ytterligare behandling. I dessa fall ska uppföljande undersökningar med dator- eller magnetresonanstomografi göras.Om delar av vävnaden lämnas kvar eller om meningeomet är elakartat kan dessutom kemoterapi, stereotaktiska (gammakniv) eller konventionella fraktionerade strålbehandlingar övervägas, liksom samtidig läkemedelsbehandling.

Ungefär 10 % av meningeomen växer till igen trots att de avlägsnats fullständigt vid en menigeom-operation. Vid delvis avlägsnande växer de till på nytt i 80 % av fallen.