Metastaser

Vid tumörer i hjärnan handlar det ofta om metastaser – dottersvulster från tumörer i andra delar av kroppen. Cancercellerna som orsakar dem avsöndras av den ursprungliga tumören och hamnar i hjärnan via blodet, lymfan eller nervvätskan (liquor).

Oftast uppstår flera metastaser samtidigt. Till de vanligaste orsakerna hör lungcancer, bröstcancer och malignt melanom. Efter en kraniotomi avlägsnas metastaser i regel fullständigt under neuromonitoring. I vissa fall använder vi stereotaxis, en robotteknik.

Symptom

Symptom från metastaser liknar symptomen vid hjärntumörer och beror precis som dessa på tumörernas storlek och position. Typiska är bland annat huvudvärk, svindel, illamående, epileptiska anfall och förlamningar, samt psykiska förändringar.

Behandling

Fastän olika metastaser vanligen behandlas med strålning och kemoterapi, kan enskilda svulster – om det allmänna hälsotillståndet tillåter de avlägsnas med hjälp av Mikrokirurgi.