Mikrokirurgi

För att avlägsna tumörermetastaser eller cystor utför i vi i regel de nödvändiga ingreppen efter en kraniotomi. Tack vare användning av de mest utvecklade instrumenten och operationsmikroskopen gör denna metod det möjligt för oss att skona vävnaden mycket mer än vad som är fallet vid vanliga operationsförfaranden.

Särskilt vid ingrepp i och runt hjärnan är det viktigt att inte skada blodkärl i onödan. Med hjälp av så kallad neuromonitoring går det att övervaka funktionen hos enskilda delar av hjärnan även vid full narkos.

I några fall – om t.ex. språkcentrum är drabbat – genomför vi också operationer i vaket tillstånd, så att vi kan kommunicera med patienten.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: 2-3 timmar
Klinikvistelse: 12 dagar
Konvalescenstid: 6 veckor
Sjukskrivning: ca.3 månader