Shunt

Shuntar fungerar som ventiler som sörjer för att överflödig cerebrospinalvätska – så kallad liquor – leds bort från skallens inre. Denna behandling används exempelvis för patienter med vattenskalle (hydrocephalus) eller förhöjt hjärntryck, som t.ex. kan uppkomma till följd av tumörer. Även vid subaraknoidalblödning hos aneurysm störs cirkulationen av cerebrospinalvätska.

Vid behandlingen implanterar vi under full narkos ett flexibelt, tunt slangsystem som från hjärnkammaren leder till bukutrymmet eller till en ven i halsområdet. En ventil reglerar den individuella mängden cerebrospinalvätska som ska gå genom shunten.

Denna operation kan genomföras på ett minimalt invasivt sätt, så att vi bara behöver göra ett fåtal små snitt. Behandlingens mål är att cerebrospinalvätskan leds dit där kroppen tar hand om den på naturlig väg. Därmed reduceras trycket i huvudet. I några fall kan shuntsystemet efter en viss tid tas bort igen.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet:

1 timme

Klinikvistelse:

5 dagar

Konvalescenstid:

2 veckor

Sjukskrivning:

4 veckor