Perifera nerver – sjukdomar och behandlingsmöjligheter

Nervsystemet består av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och av en perifer del (12 kranialnerver med undantag för synnerven, 33 spinala nerver, bennerver, armnerver, vegetativa nerver för de inre organen osv.) som kopplar ihop det centrala nervsystemet med kroppsdelarna.

Tillsammans är de ungefär 75 km långa. En skada eller sjukdom i en perifer nerv leder till smärta, brännande känsla, känselminskning eller -förlust, felaktig varseblivning, minskad styrka eller förlust av styrka, muskelförtvining (atrofi), funktionsstörningar i blåsan, vegetativa förändringar och annat mer. Varje nerv i vår kropp (t.ex. en ansiktsnerv, ischiasnerven, skenbensnerven) kan drabbas.

Perifera nerver kan skadas av följande faktorer:

  1. Delvis eller totala, öppna eller slutna olycksfall: skär-, kläm- eller skottskador, efter ingrepp, vid förlossning, neurom (nervknutor);
  2. Tumörer: neurinom, neurofibrom,
  3. Tryck: inklämningssyndrom som karpaltunnelsyndrom, sulcus-ulnaris-syndrom, Mortons syndrom, occipitalneuralgi, radialnervskompression, meralgia parasthetica, tarsaltunnelsyndrom, kompression av peroneusnerven, Thoracic-Outlet-syndrom, nackrevben,…
  4. Polyneuropati: diabetisk, alkoholbetingad, vitamin B12-brist, Guillain-Barré, endokrin, toxisk, infektiös, efter strålning, vid njursvikt, läkemedelsbetingad, efter ingrepp, …

Vi behandlar bl. a. följande sjukdomar i de perifera nerverna:

Diagnos

På Avicenna-kliniken behandlas de ovannämnda tillstånden. Efter en utförlig anamnes, neurologisk undersökning, elektrofysiologisk undersökning och efter utförande av de nödvändiga bildåtergivningsundersökningarna (röntgen, MRT eller CT) ställs en konkret diagnos och en konkret behandling läggs fast i enlighet med diagnosen.

Behandling

Eftersom skador på de perifera nerverna leder till nervdegenerering eller muskelatrofi (muskler ersätts av fettvävnad) och eftersom nerver regenereras med en hastighet på 1-2 mm/dag, rekommenderas att man börjar med lämplig behandling så snart som möjligt.

Behandlingen innefattar: mikrokirurgisk dekompression genom att det förtjockade ligamentet skärs av, avlägsnande av neurom, sutur, avlägsnande av neurinom.