Meralgia parasthetica

Inklämningssyndrom hos nervus cutaneus femoris lateralis, en hudnerv i ljumskområdet, där den går igenom ljumskligamentet (ligamentum inguinale).

Symptom

Brännande känselrubbningar och domningskänsla på lårets främre sidoområde. Till och med beröring åstadkommer en obehaglig känsla, och vid tryck på nervens utträdesställe strålar parestesierna ut. Rörligheten är begränsad, men ingen direkt muskelsvaghet föreligger. Besvären förvärras om man står länge eller sträcker ut benen.

Möjliga orsaker: frekvent användning av åtsittande kläder eller skärp, ärrbildningar efter bukoperationer, efter hjärtkateter, övervikt, operation eller skador på benet eller andra strukturer i detta område mm. Utrymmesbrist kan uteslutas med hjälp av en MRT-undersökning.

Behandling

I lätta fall räcker det med smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel, injektioner av bland annat kortisonpreparat och fysioterapi.

Om besvären varar längre än 6 veckor eller om besvären är outhärdliga, krävs en operativ dekompression. Ingreppet kan utföras med lokalbedövning eller under full narkos, polikliniskt eller med en kortare klinikvistelse. Ett litet snitt i huden räcker för att blotta nerven och skapa mera utrymme.Ibland behövs en resektion av hudnerverna.

Postoperativt rekommenderas en konvalescenstid på 1-2 veckor. Därefter bör man börja med fysioterapi.