Sulcus-ulnaris-syndrom

Inklämningssyndrom hos nervus ulnaris (armbågsnerven) på armbågens insida, något som orsakas av frekventa skador, tryck eller inflammationer och/eller överansträngning i armbågsområdet. Ibland kan orsaken inte fastställas.

Symptom

Patienter klagar över myrkrypningar, känselrubbningar och domningskänslor i lillfingret och på utsidan av ringfingret, på handens och/eller underarmens ulnarsida. Inte sällan även i överarmen. Vid knackning på armbågens insida eller vid tryck strålar en myrkrypningskänsla ut (musikantbenet eller narrbenet).

Vid svårare skador uppstår svaghet (pares) och atrofi (muskelförtvining) av handens inre muskler. Ibland uppkommer en ”klohand”, där fingrarnas metatarsala leder är sträckta och/eller det finns en atrofi av muskeln mellan tumme och pekfinger (Froments tecken).

Elektrofysiologiska undersökningar kan indikera sulcus-ulnaris-syndrom och dess svårighetsgrad.

Behandling

I lätta fall räcker det med immobilisering, bandage, Voltaren gel, intag av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel, injektioner med bland annat kortisonpreparat, fysioterapi mm.

Om besvären varar längre än 6 veckor eller om besvären är outhärdliga, eller om det redan föreligger neurologiska funktionsbortfall, krävs en operativ dekompression. Ingreppet kan ske med lokalbedövning, plexusanestesi eller full narkos, polikliniskt eller med en kort klinikvistelse. Ett litet snitt i huden räcker för att blotta nerven och skapa mera utrymme.

Postoperativt rekommenderas en konvalescenstid på 2 veckor. Därefter bör man börja med fysioterapi.