Ryggraden – sjukdomar och behandlingsmöjligheter

Som klinik med internationellt anseende erbjuder vi individuella behandlingar och vård för patienter från hela världen. Det breda diagnostiska och terapeutiska spektret inom våra specialområden neurokirurgi, ryggradskirurgi och hjärnkirurgi, samt inom ortopedi och akutkirurgi, kirurgi av de perifera nerverna, anestesi, radiologi och fysioterapi bildar ett helhetskoncept.

Ryggradssjukdomar

Ryggsmärtor utgör mer än två tredjedelar av alla smärttillstånd och har på senare tid utvecklats till en verklig folksjukdom. Många olika orsaker kan ligga bakom problemen. Hos vissa patienten uppkommer besvären genom förslitningssymptom, felaktig kroppshållning, ärftliga anlag eller till följd av ett stillasittande liv. Det kan också hända att psykologiska faktorer leder till smärta.

Ofta är smärtan lokaliserad i ett specifikt parti av, hals-, bröst- eller ländryggraden. I vissa fall strålar smärtan ut i benen, armarna, bröstet eller bakhuvudet. Det kan också förekomma spänningar, kramper och inskränkningar i rörligheten. Ibland utvecklas myrkrypningar, domningskänslor, svaghet, muskelförtvining, sömnstörningar, irritationstillstånd, depressiva känslolägen och – om än sällan – sexuella problem.

Alldeles för ofta behandlas symptomen av läkare under flera år utan att man ställer en exakt diagnos, och därför kommer man inte åt den underliggande orsaken. Om man utför operationer för snabbt eller för ofta kan det hända att sammanväxningar och instabilitet utvecklas, och orsakar ytterligare smärta.

Det är orsaken till att vi i vår klinik genomför utförliga patientsamtal före varje behandling, att vi om så krävs utvärderar besvären interdisciplinärt och att vi ställer en noggrann diagnos. Därefter går vi tillsammans med dig noggrant igenom lämpliga behandlingsformer.

På följande sidor ger vi dig en första överblick över ryggsjukdomar och möjliga behandlingar.

Ryggradsbehandlingar

Epidural infiltration
Röntgenbild av ryggraden

Ryggsmärtor kan vara av många olika slag, och behandlingsmöjligheterna är lika många. Först när orsaken till dina besvär har fastställts börjar vi med en målinriktad individuell behandling. Tidig diagnos och behandling, arbete över specialkompetensområden, användning av flera olika metoder, vård även efter behandlingen och utarbetande av profylaxprogram för framtiden är viktiga beståndsdelar i vår behandling av ryggradsproblem.

Det finns inget allmängiltigt botemedel mot ryggsmärtor. Efter utförliga samtal, undersökningar och diagnos utvecklar vi ett individuellt behandlingsprogram för varje patient. Det har stor betydelse att du deltar aktivt. Inte ens den bästa operation hjälper, om patienten inte tar ett eget ansvar.

På vår internetsida presenterar vi olika behandlingsmöjligheter. Vilken av dessa metoder som passar för dig, vilka möjligheter och risker det innebär, och vilka andra alternativ som finns, vill vi gärna diskutera med dig under ett personligt samtal.