Artificiell disk

Om andra behandlingar inte ger tillräckligt resultat vid en stark nötning av disken, som hänger ihop med diskbråck eller -protrusioner, kan vi ersätta den sjuka disken med en diskprotes. En protes har en stor fördel jämfört med steloperation (spondylodes) genom att ryggradens rörlighet bibehålls.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: ca.2 timmar
Klinikvistelse: 10 dagar
Konvalescenstid: 4 veckor
Sjukgymnastik: 6 till 10 veckor
Sjukskrivning: 4 veckor
Bilkörning: efter 4 veckor
Idrott: simning omedelbart,
cykling efter 4 veckor,
golf och tennis efter 10 veckor

Behandlingens varaktighet

Under full narkos gör vi ett litet snitt i huden under naveln. Genom detta avlägsnar vi först den degenererade disken fullständigt från utrymmet mellan kotorna. Därefter skjuter vi tillbaka kotorna till sin ursprungliga position och sätter sedan in protesen i det utvidgade mellanrummet.

Protesen består av två små metallplattor, mellan vilka ett flexibelt och rörligt plaststycke finns, som övertar diskens buffertfunktion. Tack vare metallplattornas uppruggade ytor växer protesen under de följande veckorna samman med de angränsande kotorna.