Denervation

Sedan 200 år är kylans effekt på irriterade nerver känd i den medicinska litteraturen. Genom så kallad frysbehandling eller denervation kan man målinriktat passivisera nerver – de kan då inte sända några smärtimpulser under en viss bestämd tid. Den här metoden lindrar alltså besvären, men åtgärdar inte den underliggande orsaken.

Vi rekommenderar alltid den här metoden, om en direkt behandling av orsaken inte är möjlig, som t.ex. vid kroniska smärtor eller sjukdomar som spondyliter, fasettsyndrom eller Bechterews sjukdom, och när besvär efter en operation inte går över, som vid postdiskektomisyndrom, eller när dåligt allmäntillstånd hos patienten inte medger ett ingrepp.

Den smärthämmande effekten håller i sig under ungefär ett år och gör annan medicinering onödig. Behandlingen lyckas i ca.70 % av fallen.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: 15 – 30 minuter
Klinikvistelse: polikliniskt eller kort vistelse
Sjukskrivning: 1 vecka
Bilkörning: efter 1 vecka
Idrott: efter 2 veckor

Behandlingsförlopp

Efter en lokalbedövning för vi in en smal nål på det drabbade stället. Med hjälp av elektronisk stimulering kan den retade nerven identifieras säkert. Inför frysbehandlingen genererar köldsonden en isdroppe på nålens spets och kyler den till -50 till -60 C.

Man frysbehandlar ofta flera intill varandra belägna platser för att säkerställa att smärthärden elimineras. Samma denervationseffekt kan vi också uppnå med värme (laser, radiofrekvens, värmekoagulering).