Fraktur på ryggkotor

Hos friska människor är ryggraden mycket stabil, och det krävs en hel del kraft för att åstadkomma en skada. De typiska skadeorsakerna är bilolyckor, ofta med en så kallad whiplashskada på halsryggraden som följd, olyckor med motorcykel eller cykel, dykolyckor på grunt vatten och fall från höjd, exempelvis från en stege, samt idrottsolyckor eller våld.

Vid osteoporos uppstår ibland frakturer på flera kotor. Kotfrakturer kan uppkomma vid metastaser.

Först bör en exakt diagnos ställas, för att bestämma allvarsgraden och läget för frakturen på kotan. Behandlingen varierar från immobilisering och sjukgymnastik till ingrepp som stabilisering, ersättning av den skadade kotan eller kyfoplastik, bland annat med implantering av en bur (Cage Implantation).