Instabilitet i ryggraden,

Det är många enskilda delar som håller ihop vår ryggrad och samtidigt sörjer för tillräcklig rörlighet och stabilitet. Hit räknas inte bara kotor och diskar, utan också senor, ligament och muskler.

Om de här delarna är svaga, har slitits med tiden eller skadats akut kan ryggraden bli instabil. Om t.ex. ligamenten och senorna förlorar sin elasticitet eller ”blir slappa” håller de inte kvar kotorna tillräckligt fast i deras positioner. De enskilda kotorna kan nu röra sig för mycket. Detsamma händer om diskarna minskar i höjd eller musklerna är för svaga. I värsta fall uppkommer kotglidning.

Bild av en instabil ryggrad

Symptom

Vanligtvis känner man av instabiliteten direkt i de drabbade områdena. En instabilitet i halsryggraden ledder exempelvis till nacksmärtor. Om kotglidningar har klämt nerver kan emellertid smärtorna också stråla ut till andra delar av kroppen. Ofta uppträder besvären vid belastning.

Behandling

För att lindra smärtorna och bygga upp muskulaturen lämpar sig olika konservativa metoder kyfoplastik Ytterligare åtgärder beror på instabilitetens orsak.

Vid degenererade diskar erbjuder vi exempelvis odling av diskceller som återställer buffertfunktionen på naturlig väg. Om det däremot föreligger osteoporos av kotorna använder vi kyfoplastik kyfoplastik I vissa fall, där andra metoder inte ger någon effekt, måste ryggradssegmenten stabiliseras med spondylodes.