Konservativa behandlingar

I vissa fall rekommenderar vi att ryggbesvären först lindras med konservativa behandlingar. Inom ramen för detta har vi tillgång till ett flertal läkemedelsbaserade och fysikaliska metoder, bland annat injektionsbehandlingar, fysioterapi, massage, värme- och köldterapier.

Inom ramen för injektionsbehandlingar injicerar vi smärt- och inflammationshämmande läkemedel direkt till de drabbande nervrötterna. Injektionerna kan också placeras mera exakt med hjälp av bildomvandlare, CT eller MRT.

Med hjälp av fysioterapeutiska metoder får du lära dig att använda din kropp på ett medvetet sätt igen och koordinera dina rörelser. Lugna, målinriktade rörelser främjar genomblödningen och tillförseln av näringsämnen till de drabbade musklerna, skelett- och mjukdelarna. Dessutom byggs muskulaturen upp igen och fungerar som en stödkorsett för ryggraden.

Kvinna gör tänjningsövningar

Massage eller manuell ortopedisk terapi

Massage eller manuell ortopedisk terapi används vid muskelspänningar. Knådning, friktion, bultande och strykande rörelser leder till en förbättrad genomblödning av muskulaturen. Muskelfibrerna slappnar av. Användning av värme har en liknande effekt. Samtidigt ger värmen smärtlindring. I vissa fall lämpar sig också köldbehandling för att slappna av musklerna. Då dessutom blodkärlen drar ihop sig vid kyla minskar köldbehandlingar både vidareledning av smärta i nervfibrerna och genomblödningen. Det betyder att blodutgjutningar och svullnader minskas.

Dessutom finns andra konservativa metoder, exempelvis elektricitet, TENS, softlaserstrålning, magnetfälts- och stötvågsterapi.

Vilken av dessa behandlingar som används i det enskilda fallet beror på den individuella sjukdomsbilden. En kombination av flera metoder kan också bli aktuell. I andra fall rekommenderar vi att man avstår från konservativ behandling och direkt behandlar orsaken med minimalt invasiva metoder eller med mikrokirurgi.

Kvinna masseras i nackområdet