Kroniska smärtor

Kroniska smärtor är en sjukdom som måste tas på allvar, och som många människor lider av. Medan det oftast går att fastställa en bestämd orsak till akuta smärtor, som fungerar som en varningssignal från kroppen, är det vanligtvis inte så enkelt att hitta orsaken till kronisk smärta.

Med kroniska smärtor menar vi smärtor som varat i ett minst ett halvår. Ofta finns den ursprungliga orsaken till smärtorna inte ens kvar. Ofta förekommande eller starka retningar av nervfibrerna kan skada dem varaktigt, så att de efter en tid börjar sända smärtsignaler till hjärnan vid minsta påverkan. Ofta kan också stress eller ångest vara det som utlöser smärtan.

Kroniska smärtor kan uppkomma efter öppen kirurgi på ryggraden (så kallat postdiskektomisyndrom) eller efter andra operationer, vid polyneuropati (exempelvis diabetisk polyneuropati), vid Sudeck-syndrom, vid stark nötning av ryggraden på flera nivåer, samt efter strålning och skador. Efter amputationer kan så kallade fantomsmärtor uppstå.

Ung kvinna rör vid en smärtsam punkt på ryggen

Symptom

Symptomen beror helt på din individuella situation och vad du känner och upplever. Medan vi kan palpera andra sjukdomar eller göra dem synliga på röntgenplåtar, kräver kroniska smärtor utförliga samtal mellan läkare och patient. Ju noggrannare du beskriver dina smärtor, desto bättre kan vi skapa oss en uppfattning om din sjukdom och börja med inledande behandlingar.

Behandling

För att lindra kroniska smärtor använder vi i vår klinik bl.a. vissa minimalt invasiva metoder, som t.ex. ryggmärgsstimulering (smärtpacemaker) och frysbehandling. Dessutom går vi till botten med orsakerna. Om det exempelvis handlar om stressrelaterade besvär är det lämpligt att gå vidare med en behandling som tar hänsyn till flera specialområden.