Kyfoplastik

Kotfrakturer drabbar särskilt ofta kvinnor som lider av osteoporos (benskörhet). Genom skelettets minskade täthet uppkommer mycket smärtsamma kotfrakturer i hals-, bröst- och ländryggraden.Detta leder till instabilitet i ryggraden, till deformerade kotor och en mindre kroppslängd.

Men också patienter med ett spinalt trauma eller en osteolytisk (benupplösande) tumör på ryggraden kan drabbas av kotfrakturer. För att stabilisera de drabbade områdena och fylla upp hålrummen använder vi kyfoplastikmetoden, en vidareutveckling av verterbroplastiken.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: 1 timme
Klinikvistelse: 7 dagar
Sjukskrivning: 4 till 6 veckor
Bilkörning: efter 4 veckor
Idrott: simning omedelbart,
cykling efter 6 veckor,
golf och tennis efter 10 veckor

Behandlingsförlopp

Vid den klassiska vertebroplastiken fylls hålrum med bencement under högt tryck vid ett minimalt invasivt ingrepp. Därigenom fixeras benet och smärtan reduceras (upp till 70 %). En öppen ryggoperation behövs inte.

Det kyfoplastiska förfarandet är annorlundaUnder lokalbedövning för vi först in en ballong som rätar upp de ihopsjunkna områdena igen. Efter att ballongen tagits ut fylls det hålrum som uppkommit med en särskild bencement. Därmed är risken för cementläckage betydligt mindre än vid vertebroplastik. I idealfallet kan också en av sjukdomen orsakad höjdminskning jämnas ut.