Myelopati

Om nervvävnaden i ryggmärgen skadas i hals- eller bröstryggraden talar man om myelopati.

Ett ständigt tryck, som exempelvis kan uppstå på grund av dålig blodcirkulation, diskbråck eller tumörer, leder till negativa effekter på nervvävnaden eller dess död. Eftersom de centrala nervcellerna (CNC) inte kan regenereras eller föröka sig i detta område blir följderna permanenta eller försämras till och med.

Två äldre människor sitter rygg mot rygg och ler

Symptom

Patienter klagar över svaghet, domningskänslor, störningar i finmotoriken, problem med blåstömning, balans och sexuell funktion, samt stela muskler.I framskridet tillstånd förekommer även vävnadsförtvining (atrofi) och andningssvårigheter. MRT-bilder visar områden med förändringar i ryggmärgsväven. Ofta ställer vi diagnosen vid en neurologisk undersökning.

Behandling

Förutom med konservativa behandlingar kan orsakerna också behandlas med Mikrokirurgi.