Nötning av diskar (degeneration)

Under livet påverkar många olika belastningar ryggraden. Genom naturligt slitage förlorar diskarna med tiden sin buffertfunktion och minskar i höjd. I början känner man knappt av den här nötningsprocessen. Men olika faktorer, som brist på rörelse, övervikt, tidigare skador eller helt enkelt åldern, kan driva på slitaget så mycket att följdsjukdomar uppstår. Diskarna i ryggraden får färre livskraftiga celler, vattenhalten reduceras, elasticiteten minskar och det uppkommer sprickor.

Dessa förändringar utgör grunden för utvecklingen av andra sjukdomar, som diskprotrusion eller diskbråckslitage på fasettlederna (facettsyndrom)kotglidning (listes) eller instabilitet i ryggraden,. Därför hittar man ofta en kombination av dessa tillstånd.

Röntgenbild av en ryggrad med degenerativa skador

Symptom

Rygg- eller nacksmärtor, muskelspänningar och begränsningar av rörligheten. Smärtorna kan vara diffusa eller lokaliserade till specifika punkter. På så sätt kan belastningssmärtor eller smärtor på morgonen snabbt bli till permanent smärta utan behandling. Genom förlust av diskhöjden belastas fasettlederna (facettsyndrom) och/eller det uppstår förträngningar i nervkanalen (neuroforamina-stenos), som kan leda till smärta som strålar ut, myrkrypningar och domningskänslor.

Behandling

Det är grundläggande att först fastställa en utförlig diagnos. Besvären kan oftast lindras med konservativa behandlingar som sjukgymnastik, ortopedisk manuell terapi, medicinering, injektioner, infiltration, infusion, magnetfältsterapi, akupunktur eller elektrisk behandling. Ett effektivt alternativ utgörs av transplantation av diskceller, där den nötta disken förses med kroppsegna celler som förökats på biologisk väg. I vissa fall kan denervationsåtgärder, minimalt invasiva metoder eller mikrokirurgi krävas.