Osteoporos

Osteoporos hör till de vanligaste skelettsjukdomarna. Oftast uppkommer sjukdomen hos äldre och drabbar framför allt kvinnor. Vid osteoporos förändras skelettets uppbyggnad och täthet. Skelettet blir poröst.Som ett resultat av detta ökar risken för frakturer. Sjukdomen kan drabba hela skelettet eller enskilda ben – som kotorna.

Det finns många olika orsaksfaktorer. Till dessa hör exempelvis brist på kalcium och vitamin D, hormonstörningar eller brist på rörelse. Vad som ligger till grund för osteoporosen i det enskilda fallet reder vi alltid ut tillsammans med dig i ett individuellt behandlingssamtal.

Bild av kotor

Symptom

Vanligen upptäcks inte osteoporosen i inledningsskedet, eftersom skelettet bryts ned långsamt och gradvis. Först när deformeringar eller frakturer uppstår för första gången drabbas patienten av smärtor eller minskad rörlighet. Brott på kotorna leder inte bara till sned ryggrad, utan kan också resultera i en kortare kroppslängd. Om nerverna komprimeras kan de sluta fungera.

Behandling

Konservativa behandlingar exempelvis medicinering, lämpar sig bara för att hejda ytterligare nedbrytning av skelettet eller dämpa smärtorna. För att korrigera redan inträffade förändringar och bygga upp skadade kotor igen, använder vi kyfoplastik brosk. Ett annat alternativ är stabiliseringsåtgärder (spondylodes).