Perkutan nukleotomi

Denna behandling tillhör de minimalt invasiva metoderna och lämpar sig i första hand för att åtgärda diskprotrusioner och lätta till medelsvåra diskbråck. Den perkutana nukleotomin avlägsnar orsaken till smärtorna utan att i onödan skada den omkringliggande vävnaden.

Perkutan nukleotomi

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: ca.30 minuter
Klinikvistelse: 3 – 4 dagar
Sjukskrivning: 2 – 4 veckor
Idrott: direkt efter utskrivning: simning
efter 6 – 10 veckor: golf
efter 3 – 4 veckor: cykling
LWS-bandage: bärs 3 – 4 veckor

Behandlingsförlopp

Under lokalbedövning utför vi bara ett enda stick i de drabbade diskarna. Vi leder in en tunn, roterande spiralnål genom en ihålig, 1 mm tunn nål. Den avlägsnar sedan de vävnadspartier som skjuter ut mellan kotorna och trycker på ryggmärgens nerver. Nålens exakta läge övervakas hela tiden på en bildskärm. Ibland använder vi en specialtång för avlastning.

Eftersom metoden inte skadar de omkringliggande strukturerna – vare sig skelettet, ligamenten eller ryggmärgskanalen – finns det ingen risk för ärrbildning efter behandlingen. En fördel för patienten är dessutom den korta rehabiliteringstiden. Den perkutana nukleotomin kan genomföras med ett endoskop.