Spinal stenos (trång spinalkanal)

Vid spinal stenos – också kallad ”fönstertittarsjuka” – blir ryggmärgskanalen trängre genom avlagringar eller uppbyggnad av ben och/eller förtjockade ligament. Till följd av detta kläms nerverna i ryggmärgskanalen. Ofta hittar man också trånga nervöppningar (stenos hos neuroforamina) i samband med spinal stenos.

Vanligtvis uppkommer smärtor vid gång, och de strålar ofta ut ned i benet. Om man böjer sig framåt eller sätter sig försvinner smärtorna, eftersom ryggmärgskanalen vidgas i detta läge och för en kort tid tar bort trycket från nerverna.

Spinal stenos uppstår vanligen genom många års nötning, med avlagring av kalkstrukturer och förtjockning av ligamenten, ofta i kombination med diskprotrusioner. Oftast drabbas personer över 60 år.

Symptom

Patienter med spinal stenos har ofta symptom i form av ryggsmärtor, utstrålning av smärta i benet, domningskänsla, myrkrypningar, svaghet och en tyngdkänsla i benet. Dessutom kan svaghet, rörlighetsinskränkningar, sömnstörningar, svårigheter att tömma blåsan och erektionsstörningar uppträda.

Behandling

Om konservativa behandlingar av spinal stenos, som exempelvis injektioner av smärtstillande medel direkt till de drabbade nerverna, eller fysioterapi inte har tillräcklig effekt, lämpar sig vanligen mikrokirurgi. Genom denna sker en behandling av ursprunget till den spinala stenosen, eftersom de inklämda nerverna avlastas genom att förkalkningar och förtjockade strukturer avlägsnas. På så sätt vidgas spinalkanalen och neuroforamina.