Smärtor efter operation

Varje patient känner smärta på sitt eget sätt. Oberoende av om läkarna har använt minimalt invasiva, mikrokirurgiska eller öppna operationsmetoder, kan patienten drabbas av smärtor efter operationen. Här gäller emellertid en princip: ju mindre omkringliggande vävnad läkarna skadar, desto snabbare sker läkningen och desto mindre besvär uppstår. Av detta skäl försöker vi så långt det är möjligt att behandla minimalt invasivt och genomför öppna operationer bara om det är nödvändigt.

Förutom vanliga smärtor under läkningsprocessen kan det ibland uppstå kroniska smärtor efter öppna operationer. Ibland strålar smärtorna ut i armar eller ben, även om operationen var framgångsrik anatomiskt sett. Följande orsaker kan komma i fråga: Utveckling av ett smärtminne eller ett ”kronisktblivande” av smärtan om patienten väntar för länge, om den postoperativa vården har brister, om det finns psykosociala problem, sammanväxningar mm. Hos vissa patienter uppkommer dessa symptom först flera månader eller år efter behandlingen.

Symptom

Symptomen beror helt på din individuella situation och vad du känner och upplever. Patienter klagar över diffusa eller lokaliserade ryggsmärtor, med eller utan utstrålning i ben eller armar.

Behandling

De normala postoperativa smärtorna behandlas med medicinering. För att lindra kroniska smärtor används i vår klinik bland annat minimalt invasiva metoder som ryggmärgsstimulering (smärtpacemaker) och frysbehandling.

Om en nerv kommit i kläm genom ärrbildning börjar vi först behandlingen med konservativa behandlingar. Först när dessa inte ger tillräcklig effekt går vi vidare till andra, minimalt invasiva, behandlingar. Som smärtterapi och samtidig behandling av orsaken fungerar epidural infiltration (EpIn).

För att krympa den störande vävnaden använder vi perkutan diskdekompression med laser (PLDD) eller perkutan nukleotomi. Om nerverna klämts kraftigt används mikrokirurgi.