Smärtor i svanskotan (coccygodyni)

Patienter som lider av smärtor i svanskotan kan oftast inte sitta länge, och inte gärna på hårda ytor. Sådana besvär uppträder oftast efter en inflammation av benhinnan (periosteum), skador, stötar eller svåra förlossningar. Mera sällan handlar det om irritation av själva benet eller förstoppning (obstipation). Ofta kan orsaken inte fastställas.

Bild av en ryggrad

Behandling

Till behandlingsmöjligheterna vid smärtor i svanskotan hör, vid sidan av konservativa behandlingar även infiltrationer och denervationsåtgärder.