Smärtpacemaker

Om kroniska ryggsmärtor inte försvinner efter en behandling med moderna metoder, kan en så kallad smärtpacemaker ge en varaktig lindring.

Princip: Vid stimulering av ryggmärgen hämmar milda impulser vidareledning av smärtan till hjärnan. Metoden är effektiv vid postdiskektomisyndrom, diabetisk neuropati, fantomsmärtor och andra kroniska smärttillstånd.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: Stimulationstest 1-2 timmar, implantation 30 minuter
Klinikvistelse: polikliniskt
Konvalescenstid: 1 vecka efter testet och 1 vecka efter implantationen
Sjukgymnastik: med försiktighet möjlig efter 8 veckor
Sjukskrivning: 1 vecka efter testet och 1 vecka efter implantationen

Behandlingsförlopp

Vi implanterar en tunn elektrod direkt på ryggraden under en minimalt invasiv behandling. Under lokalbedövning och under ständig kommunikation med dig placerar vi elektroden på exakt rätt plats. Vi kontrollerar elektrodens placering med röntgen. Med utgångspunkt från ryggmärgen leder nerverna impulserna från elektroden ända till hjärnan och avbryter på så sätt den egentliga vidareledningen av smärtan. Impulserna skapas av en impulsgenerator – ungefär som vid en pacemaker i hjärtat – via dessa elektroder. Som ett resultat försvinner smärtan och du upplever svaga krypningar i smärtområdet.

Allra först utför vi en teststimulering som tar mellan 1 och 2 veckor. Under denna tid testar vi om en tydlig smärtlindring uppnås, om du kan ta mindre och/eller svagare läkemedel, om du mår bra och om du klarar din vardag bättre med den här stimuleringen. Efter en framgångsrik teststimulering sker en andra behandling, där vi utför implantation under huden av en pacemaker som genererar impulser och skickar dem vidare via elektroden.

Vi ställer in impulsernas egenskaper individuellt, beroende på smärtornas intensitet. Dessutom får du också ett programmeringsinstrument, med vilket du kan anpassa stimulationens styrka till ändringar i smärtans styrka.

Bild av en pacemaker i kroppen