Stabilisering

Om vi inte uppnår tillräcklig effekt med konservativa, minimalt invasiva eller mikrokirurgiska åtgärder återstår möjligheten till spondylodes vid kotglidninginstabilitet i ryggraden, Bechterews sjukdom, tumörer, spondyliter eller ryggradstrauma.

I detta fall utför vi en blockering (steloperation, fusion, inopererade plattor) på det drabbade ryggradspartiet.

Behandlingsdetaljer

Behandlingens varaktighet: ca.3 timmar
Klinikvistelse: ca.11 dagar
Konvalescenstid: 3 veckor
Sjukgymnastik: 8 veckor
Sjukskrivning: ca.10 veckor
Idrott: viss typ av idrott möjlig efter 6 veckor

Behandlingsförlopp

Ofta genomförs en steloperation av ryggraden med titanelement för att stabilisera lösa, rörliga partier. Under full narkos sätter vi in skruvar i kotorna och fixerar dessa med hjälp av förbindelseelement.

Ibland är det nödvändigt att ersätta de skadade diskarna med benblock, titanstrukturer eller plast. Vid kotglidning (listes) korrigerar vi först ryggradssegmentet och fixerar det därefter under samma operation. Några månader efter ingreppet har fasettlederna växt samman med de insatta blocken eller spånen. På så sätt uppnår vi en naturlig styvhet hos det drabbade partiet.

Därmed avlägsnas lossningen, smärtan lindras betydligt och det blir möjligt att använda fysioterapi för att stärka ryggmuskulaturen. Efter ett sådant ingrepp är du fortfarande rörlig i ryggen – ofta mera rörlig än du var förut.

Stabilisering av ryggraden med hjälp av skruvar
Stabilisering av ryggraden med hjälp av skruvar