Syringomyelia

Vid syringomyelia bildas ett långsmalt hålrum, kallat syrinx, i ryggmärgen och fylls med vätska. I detta utrymme saknas nervceller, så att inga retningar kan ledas vidare här. Sjukdomen uppkommer oftast i området för hals- och bröstryggraden. Flera vätskefyllda hålrum kan bildas samtidigt.

Orsaken till uppkomsten av dessa hålrum är vanligen en rubbning i nervvätskans cirkulation. Denna rubbning kan exempelvis uppstå till följd av inflammationer, medfödda fel eller efter olycksfall.

Symptom

Eftersom ryggmärgen, som del av det centrala nervsystemet, också försörjer extremiteterna – armar och ben – strålar smärtorna snart ut i andra delar av kroppen. Många patienter konstaterar känselrubbningar.

Till dessa hör exempelvis myrkrypningar och domningskänslor i armar och ben, eller minskad känslighet för temperatur eller smärta på vissa ställen. Beroende på läget och antalet hålrum (syrinx) skiljer sig emellertid symptomen och vi kan inte räkna upp några klara och tydliga symptom här.

Endast en utförlig undersökning (MRT) kan lokalisera hålrummen och därefter kan en behandling ske.

Behandling

Olika behandlingsmöjligheter vid syringomyelia gör det möjligt för oss att stoppa en förstoring av hålrummet, och till och med att åstadkomma en delvis minskning. Ofta används sjukgymnastik inom ramen för en konservativ behandling eller operation. Med hjälp av mikrokirurgi når vi fram till hålrummet och skapar en förbindelse mellan syrinx (cystan) och epiduralrummet. Därmed avlastas ryggmärgen.