Tumörer

Tumörer kan uppstå i eller på hela kroppen, också i ryggraden, och då särskilt i ryggmärgskanalen. Viktigt! En tumördiagnos ska inte omedelbart likställas med cancer. Alla svulster betecknas till en början som tumörer, och därefter sker en principiell indelning i:

  • godartade tumörer (meningeom, neurinom)
  • elakartade tumörer och
  • elakartade metastaser (dottersvulster från tumörer i andra kroppsdelar)

Under en individuell och noggrann undersökning tar vi reda på vilken typ du lider av, och inleder passande behandlingsåtgärder.

Symptom

Tyvärr kan vi inte känna igen tumörer genom specifika symptom. Ofta upptäcks de av en slump vid ryggundersökningar. Oberoende av om de är god- eller elakartade, gör tumörerna ofta utrymmet runt nervfibrerna trängre och trycker på dem. Smärtor, som delvis strålar ut i benet, domningar och rubbningar i blåsans funktion kan räknas till de möjliga symptomen.

Vissa tumörer leder så småningom till att den drabbade kotan förstörs. Detta minskar ryggradens stabilitet och risken för frakturer ökar.

Behandling

Eftersom tumörer inte ger en klart avgränsad sjukdomsbild kräver de i regel en interdisciplinär behandling med läkare inom flera specialområden. Beroende på tumörens typ, läge och storlek krävs ett kirurgiskt avlägsnande.

Med hjälp av mikrokirurgi kan godartade tumörer avlägsnas slutgiltigt, framför allt om de upptäcks på ett tidigt stadium. Om fasettlederna har förstörts används andra metoder, som spondylodes för att återställa stabiliteten. Även kemoterapi och/eller strålning kan användas i dessa fall.