Smärtterapi

Behandling av själva smärtan är en viktig komponent i ett behandlingskoncept. Smärtterapi får inte bli den enda behandlingen, utan ska ses som en tillfällig, kompletterande åtgärd tills orsaken utretts och ett helhetligt behandlingskoncept har bestämts.

Smärtlindrande läkemedel

I akuta fall rekommenderas intag av smärtlindrande läkemedel. Ofta sker detta i kombination med ett muskelavslappnande medel och/eller fysioterapi. Parallellt diagnostiseras orsaken till smärtorna (diskbråck, spinal stenos, inflammation, tumör, cysta), bl.a. med MRT eller CT. Det är grundläggande att behandla orsaken och inte enbart ett symptom som smärta.

Förutom intag av smärtlindrande medel kan man också ge 3-4 injektioner eller infiltrationer i de irriterade strukturerna, som exempelvis fasettledsinfiltrationer, periradikulär behandling (PRT: injektion av bedövningsmedel som kortisonpreparat) för att lindra irritationen.

Behandlingsalternativ

Om direkt behandling av orsaken inte är meningsfull (fantomsmärtor, smärtor trots ett flertal operationer mm.) eller helt enkelt är omöjlig (mycket svåra förslitningsskador, svåra anatomiska förhållanden) finns det andra behandlingsalternativ. Detta gäller också om patientens allmäntillstånd inte medger någon annan behandling. Självfallet kan dessa alternativ användas tillsammans med andra åtgärder (mediciner, fysioterapi, psykoterapi).