Utgivare

Enligt § 5 TMG:

Avicenna Klinik GmbH
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Representerad av
representerad av verkställande direktören Dr. med. Munther Sabarini

Kontakt
Tel: +49 30 236 08 30
Fax: +49 30 236 08 33 11
E-post: info@avicenna-klinik.de

Registrering
Registrering i handelsregistret.
Registrering domstol: Tingsrätt Charlottenburg-Wilmersdorf
Registreringsnummer: HRB-nr. 77 885

Skatte ID
Momsnummer enligt §27 a lag om moms:
DE255465278

Kliniken är en privat klinik och godkänd enligt § 30 (GewO).

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV
Dr. M. Sabarini
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Tillsynsmyndighet

Statskontoret för hälso- och socialfrågor
Sjukhusövervakning – I F 23
Darwinstraße 13-17
10589 Berlin
http://www.lageso.berlin.de

Information om yrkesansvarsförsäkring

Försäkringsgivarens namn och säte:

HDI Versicherung AG
30650 Hannover 

Försäkringens giltighetsområde: Tyskland

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. 
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Vi deltar i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnadskommitté. Ansvarig skiljedomstol för konsumenter är:

Allmänna konsumentskillnadskommittén för Center for Arbitration e. V.

Straßburger Straße 8

77694 Kehl vid Rhen

https://www.verbraucher-schlichter.de

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7.1 i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

Men permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Dubblering, bearbetning, distribution och vilken typ av exploatering som helst utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå blir medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.

Författande och utformning
Dr. Munther Sabarini och Hans-Heinrich Reichelt

Utformning och tekniskt genomförande
www.ueberdosis.io

Bildkällor
www.fotolia.dewww.depositphotos.com
www.istockphoto.comwww.pixelio.dewww.freeimages.com; www.shutterstock.com;
Avicenna Klinik, St. Jude Medical