Perkutan diskdekompression med laser (PLDD)

I de flesta fall kan ryggbesvär åtgärdas med konservativa behandlingar som injektioner, elektricitet, massage eller läkemedel. Om dessa inte räcker till måste vi avlägsna orsaken på ett varaktigt sätt.

Framför allt vid svåra diskbråck i hals-, bröst- och ländryggraden uppnår den relativt nya metoden med perkutan diskdekompression med laser (PLDD) mycket bra resultat.

Detta är ett skonsamt, minimalt invasivt förfarande som på ett utmärkt sätt kan avlägsna besvären eller minska dem avsevärt. Ofta är metoden lämplig för patienter med ryggradsförändringar där ett mikrokirurgiskt ingrepp ännu inte är indikerat.

Behandlingsförlopp

I motsats till vid en öppen operation krävs inget snitt vid laserbehandling. Den genomförs perkutant, alltså genom att huden punkteras, med lokalbedövning. Med hjälp av datortomografi eller bildomvandlare förs en specialnål in i diskprotrusionen.

Den tunna laser-glasfibern skjuts fram till mitten på protrusionen. Genom förångning av de inre delarna av protrusionen och med hjälp av laserenergi sker en minskning av volym och tryck, vilket avlastar nervstrukturen. En åttioprocentig framgångsprocent visar tydligt hur effektiv den här metoden är. Metoderna vid nukleoplastik, radiofrekvensbehandling, IDET m.fl., liknar metoden vid PLDD.

Diskbråck behandlas allt oftare med laser, och inte bara för att ingreppen är kortvariga och ”eleganta”. Det uppstår nämligen nästan inga ärr, muskler och leder förblir intakta och nerverna skadas inte. Dessutom är behandlingsmetoden särskilt lämpad för patienter där full narkos utgör en viss risk.

En avgörande fördel med förfarandet: ingreppet kan genomföras på flera segment av ryggraden.