Açık nükleer manyetik tomografi (MR)

MR veya diğer adıyla nükleer manyetik tomografi, bilgisayarlı tomografinin (BT) ve röntgen filmlerinin aksine tamamen ışın olmadan çalışır ve böylece çocukların muayenesi için de oldukça uygundur. Manyetik bir alan ve radyo dalgaları sayesinde, farklı anatomik yapıları belirgin bir şekilde birbirinden ayıran ve en ufak bir değişikliğin bile saptanmasını sağlayan görüntüler oluşur. Bu yöntemde cihaz, muayene edilen vücut dokularına ait birçok kesitsel görüntü verir. Bu sayede hassas bir tanı belirlenir ve yalnızca bu şekilde bireysel bir terapi programı hazırlanabilir.

En üst düzeyde hasta konforu

Sıradan cihazlarda hasta dar bir borunun içinde yatmaktadır. Muayene, oluşan vurma sesleriyle birlikte, özellikle klastrofobisi olan hastalarda korkulara yol açmaktadır. Kliniğimiz hastalarımıza muayenede mümkün olan en yüksek konforu sunabilmek ve onları korkulardan kurtarabilmek için açık bir MR cihazı ile donatılmıştır. Biz, şimdiye kadar Avrupa’da tek olarak, en yeni ve tüm teşhis imkanlarını karşılayan orta alan MR teknolojisiyle çalışmaktayız.

Masraflar

Standart bir MR tetkiki özel hastalarımız için Doktorlar için resmi ücret yönetmeliğine (GOÄ) göre faturalandırılmaktadır. Hizmeti bizzat ödeyen hastalar için klinik bunun için 350 Euro (örn. diz MR'si - veya omuz eklemi için) ve 450 Euro (örn. omurga kesiti, kalça ve baş MR'si) arası ücret talep etmektedir.

Şimdi randevu alın