Ağrı terapisi

Ağrının tedavisi, bir tedavi konsepti çerçevesinde önemli bir direk oluşturur. Ağrı tedavisi tek tedavi olarak varsayılamaz, aksine nedeni tespit edilene ve genel bir tedavi konsepti belirlenene kadar geçici, eşlik edici veya tamamlayıcı olabilir.

Ağrı kesiciler

Akut durumlarda ağrı şiddetine bağlı olarak ağrı kesicilerin kullanılması önerilir. Bu çoğunlukla bir kas gevşetici ve/veya fizik tedavi kombinasyonuyla gerçekleştirilir. Buna paralel olarak ağrının nedeni (bel fıtığı, spinal kanal stenozu, enflamasyon, tümör, kist) MRT veya CT teşhis edilir. Prensip olarak bir semptom olan ağrının kendisi değil, nedeni tedavi edilir.

Ağrı kesici alınması haricinde tahrişi dindirmek için tahriş edilmiş yapılarda 3-4 enjeksiyon veya örneğin faset eklem infiltrasyonları (fasetler), peri-radiküler tedavi (PRT: gibi anestetiklerin gibi kortizon preparatlarının enjeksiyonu) gibi infiltrasyon olanakları da bulunur.

Tedavi seçenekleri

Nedenin doğrudan tedavisinin mantıklı (hayalet ağrı, çok sayıda operasyona rağmen ağrı vb.) veya mümkün olmaması (şiddetli aşınma bozuklukları, şiddetli anatomik koşullar) durumunda diğer tedavi seçenekleri bulunur. Bu husus, hastanın genel durumunun bir tedavi için uygun olmaması halinde de geçerlidir. Bu operasyonlar tabii ki diğer tedbirlerle (ilaçlar, fizik tedavi, psikoterapi) kombinasyonlu olarak yapılabilir.