Periferik sinir hastalıkları ve tedavi olanakları

Sinir sistemi merkezi bölümden (beyin ve omurilik) ve periferik bölümden (12 kranyal sinirler, göz siniri hariç, 33 çift spinal sinirler, bacak sinirleri, kol sinirleri, iç organlar için vejetatif sinirler), bunlar merkezi sinir sistemini uç organlara bağlamaktadır.

Toplamda yakl. 75 km uzunluğundadır. Periferik sinir zedelenmesi veya rahatsızlığı ağrılara, yanmalara, his azalmasına veya his kaybına, yanlış hislere, güç azalmasına veya güç kaybına, kas zayıflamasına (atrofi), idrar kesesinde işlev bozukluklarına, vejetatif değişimlerine ve daha birçoğuna yol açmaktadır. Bedenimizdeki her sinir (yüz siniri, siyatik sinir, baldır kemiği siniri) etkilenebilir.

Çevresel sinirler aşağıdaki faktörler tarafından etkilenebilir:

  1. kısmi veya tamamen, açık veya kapalı yaralanmalar: kesilme, ezilme, kurşun yarası, müdahalelerden sonra, doğumda, nörinom (sinir boğumları);
  2. tümörler: nörinom, nörofibrom,
  3. basınç: karpal tünel sendromu, Sulcus-Ulnaris sendromu, Morton sendromu, oksipital sinir nöraljisi, radyal sinir kompresyonu, Meralgia Parasthetica, Tarsal tünel sendromu, Peroneus sinir kompresyonu, Thoracic-Outlet sendromu, boyun kaburgası sendromu, ... gibi entrapman sendromları
  4. Polinöropati: diyabetik, alkol, Vit. B12 eksikliği, Guillain-Barre`, endokrin, toksik, enfektöz, ışın sonrası, böbrek yetmezliğinde, ilaçlar ile, müdahalelerden sonra, …

Çevresel sinirlerin aşağıda belirtilen hastalıklarını tedavi ediyoruz:

Teşhis

Avicenna Klinik'te yukarıda belirtilen hastalıklar tedavi edilir. Ayrıntılı hasta geçmişi tetkikinden, nörolojik muayeneden, elektrofizyolojik muayeneden ve durumu ortaya koyan zorunlu muayeneler (röntgen, MR veya BT) tamamlandıktan sonra somut bir teşhis konulur ve buna uygun olarak somut bir terapi tavsiye edilir.

Tedavi

Çevresel sinirler zarar gördüğünde sinir dejenerasyonu yani kas atrofisi (kasın yerini yağ doku alır) vuku bulduğundan ve sinir günde 1 - 2 mm'lik bir hızla yenilendiğinden uygun tedaviye mümkün olduğunca erken başlanması tavsiye edilir.

Tedavinin kapsamı: kalınlaşan bağın ayrılmasıyla mikrocerrahi dekompresyon, nörinomun alınması, dikiş, nörinomun alınması.