Karpal tünel sendromu

Karpal tünel sendromu, el bileğinde nervus medianustaki (orta kol siniri) darlık sendromudur. Daha çok kadınlar etkilenir.

Belirtiler

Hastalar sıkça el bileği bölgesinde karıncalanma hissi ile birlikte baş parmağa, işaret parmağına ve kısmen orta parmağa ve bazen de kol altına yansıyan ağrılardan şikayet etmektedir. Ama çoğunlukla sadece el etkilenir. Bazı durumlarda ileri evrede kas güçsüzlüğü ve atrofi meydana gelir.

Bu şikayetler öncelikle en fazla geceleri hissedilir. Karpal tünel sendromundaki şikayetlerin benzerleri bel fıtığında ve alt boyun omurgasındaki diğer hastalıklarında görülmektedir. Bu nedenle servikal omurganın bir MR i le açıklığa kavuşturulması mantıklıdır. Elektrofizyolojik (elektromiyografi EMG, sinir iletme hızı ölçümü vs.) tanıyı doğrulayabilir.

Nedenleri

Avuçiçi bandının (Retinaculum Flexorum) veya bu bölgedeki sinirlerin kalınlaşmasıdır, bu da "Kanalda" daralmaya yol açmaktadır. Bandın kalınlaşması, devamlı mekanik zorlanma sonucu tendon enfeksiyonuyla veya doku ödemiyle oluşabilir. Aşağıdaki şartlar buna katkı sağlayabilir örn.: karpal tünelinin doğuştan darlığı, aşırı zorlanma, gebelik, diyabet, yaralanmalar, böbrek hastalıkları ve diğerleri.

Terapi

Hafif şikayetler için hasta jimnastiği, masajlar, el splitlerinin takılması, akupunktur, akım tedavisi, ağrı kesici kullanımı ve ilgili bölgeye enjeksiyonlar ile geleneksel bir terapi yeterli olur. Eğer ağrılar bu şekilde azalmıyorsa veya dayanılmaz şikayetler olursa ya da nörolojik sorunlar meydana geliyorsa, ameliyat anlamlı olur.

Karpal tünel sendromundaki müdahale için avuçiçi bandının aralanmasıyla sinire daha fazla yol açılır (Retinaculum Flexorum). Müdahale, el bileğine ufak bir kesi yoluyla veya endoskopik olarak lokal anestezi, Pleksus anestezi veya tam anestezi altında ayakta veya yatılı olarak gerçekleştirilebilir.

Sonuçlar

Sinirlerin yükü azaltıldıktan sonra veya "kanal" genişletildikten sonra şikayetler bariz biçimde azalmaktadır. Sinir uzun süre baskı altında kalınca veya diyabet gibi temel hastalık yeterli derecede tedavi edilmedikçe şikayetler nadiren sürer. Bazı durumlarda belirtilere tekrar neden olan yara izleri oluşur. Bu gibi durumlarda müdahale tekrarlanabilir.

Ardıl tedavi: Genel olarak dikişler müdahaleden 10 gün sonra alınır. Hastalar öncelikle bir bandaj veya split takarlar. Mesleğe göre birkaç haftalık iş göremezlik uygundur.