Sulcus Ulnaris sendromu

İç dirsekte N. Ulnaris (dirsek sinirinde) darlık sendromu, çoğu zaman yaralanmalardan, basınçtan veya dirsek bölgesindeki enfeksiyonlardan ve/veya bu bölgenin zorlanmasından meydana gelir. Bazen kuyruk sokumu ağrısının sebebi bulunamaz.

Belirtiler

Hastalar, küçük parmak ve yüzük parmağının dış tarafında, elin ve/veya kol altının ulnar tarafında karıncalanmadan, his kayıplarından ve uyuşma hissinden şikayet etmektedir. Bazen de üst kol bölümünde görülür. Dirsek iç kısmına vurulduğu zaman veya basınç uygulandığı zaman karıncalanma hissi yayılır (dirsekte karıncalanan yer, dirsek siniri).

El içi kas sisteminde ağır hasarlarda güçsüzlük (parez) ve atrofi (kas zayıflaması) meydana gelir. Bazen "pençe eli" meydana gelir, bu durumda temel parmak eklemleri gergindir ve/veya başparmak ile işaret parmağı arasında kas atrofisi oluşur (Froment işareti).

Elektrofizyolojik tetkikler Sulcus Ulnaris sendromunun varlığı ve ağırlık derecesi hakkında bilgi verebilir.

Terapi

Hafif durumlarda istirahat, bandaj, Voltaren Jel, ağrı veya iltihap giderici ilaçlar, enjeksiyonlar ve ayrıca kortizon preparatları ve fizyoterapi vs. yeterli olmaktadır.

Eğer şikayetler 6 haftadan uzun sürerse veya dayanılmaz şikayetler oluşursa ya da zaten nörolojik bozukluklar oluşmuşsa operatif dekompresyon gerekli olur. Müdahale lokal anestezi, Pleksus anestezi veya tam anestezi altında ayakta veya kısa yatış ile gerçekleşebilir. Siniri görmek ve daha fazla yer açmak için küçük bir cilt kesisi yeterli olur.

Ameliyat sonrasında 2 haftalık bir nekahat süresi tavsiye edilir. Ondan sonra fizyoterapötik tedbirlere başlanmalıdır.