Bağ transplantasyonu / Bağ nakli

Birçok vakada eklemler bağ yırtılmasından sonra özel fizyoterapiler yardımıyla istikrarlı bir yapıya kavuşturulabilir. Burada güçlendirilmiş kaslar, hasar görmüş bağın yerine getirmesi gereken görevi üstlenir. Ancak bunun önkoşulu tedaviye olabildiğince erken başlanmış olmasıdır.

Eklemin kronik bir istikrarsızlık gösterdiği durumlarda genelde bir ameliyat yapılması kaçınılmaz olur. Genç ve sportif hastalarımızda da kas üzerinden istikrar kazandırma, eklemlerin aşırı kullanılmasına yeterli olmamaktadır.

Bağ uçları dikilme yoluyla yeniden bir araya getirilemiyorsa – sadece yeni gerçekleşmiş bağ yaralanmalarında mümkündür – kendi dokusundan bağ nakli, yani bağ transplantasyonu gerçekleştirilir. Bu müdahaleyi, genelde diz (çapraz bağ plantasyonu) çapraz bağları ya da ayak bileği bağlarında gerçekleştiriyoruz.

Tedavi ayrıntıları

Tedavi süresi:

ön çapraz bağ transplantasyonunda yaklaşık 1,5 saat (büyük ölçüde hasar görmüş bağlara bağlıdır.)

Klinikte kalma süresi:

3 – 4 gün

Nekahat süresi:

tedavi yöntemine bağlıdır

Hasta jimnastiği:

tedavi yöntemine bağlıdır

İş göremezlik süresi:

hastaya göre değişiklik göstermektedir, yapılan mesleğe göre değişiklik göstermektedir

Spor:

bağ transplantasyonlarında tedavinin başarıya ulaşmasının önkoşulu hastaya özel jimnastik ve sportif tıbbi tedavi gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle hastalarımızın yeniden sportif faaliyetlerde bulunabilmesi için, birkaç aylık yapılanma dönemi geçirmeleri gerekmektedir.

Tedavi seyri

Diz eklemindeki bağ transplantasyonları genelde artroskopik olarak cildin düşük oranda kesilmesi ile gerçekleştirilir. Kişisel koşullara bağlı olarak, aynı dizden bir lif alınır ve bu lif yaralanan bağın üzerine yedek olarak yerleştirilir.

Doku, 12 hafta içerisinde kemik ile kaynaşır ve hasar görmüş olan bağın tüm işlevlerini üstlenir.

Ayak bileğinin kronik instabil olduğu durumlarda da kopmuş bağlar aynı şekilde otolog lif ya da kemik zarının (periost) bir kısmı ile de değiştirilebilir.