Kıkırdak hasarları

Tüm eklem yüzeyleri, iki önemli işlevi yerine getiren kıkırdaklarla kaplıdır: Pürüzsüz yüzey bir yandan eklem sıvısı ile eklemde zorlanma olmaksızın hareket etmesini sağlarken, diğer yandan eklem kıkırdağı mekanik bir tampon görevi görmektedir, bunun anlamı kıkırdağın eklemler üzerindeki baskı ve darbeleri kemiklere iletmesi ve dengelemesidir.

Eklemlerdeki acil hasarlar örneğin yaralanmalardan kaynaklanabilir. Ancak bacak eksen hataları da (x ve o şekilli bacaklar) kronik hatalı yüklenmeler nedeniyle eklem kıkırdağı hasarlarının oluşmasına olanak sağlar. Kıkırdak rejenerasyon özelliğine sahip olmadığından derhal tedavi edilmelidir. Uzun süredir mevcut olan hasarlar tedavi edilemezler.

Bu durum, ilk bakışta hasar değilmiş gibi görünen ve örneğin spor yaparken ya da yinelenen küçük hasarlardan oluşan sert zorlanmaların, kronik kıkırdak zedelenmelerine neden oluşunu da açıklamaktadır. Bu zedelenmeler artroz oluşumuna da neden olabilir. Bu nedenle kıkırdak zedelenmelerine ve bu zedelenmelerin nedenlerine erken tanı koymak ve tedavi etmek oldukça önemlidir.

Belirtiler

Yeni gerçekleşmiş kıkırdak yaralanmalarında kapsül yırtılması ve kan toplanması benzeri yan etkiler ağrı ile hastalığı belirgin hale getirirler. Hasar görmüş olan kıkırdak bu esnada ağrı yapmaz. Bu nedenle kıkırdak yaralanmaları fark edilmez.

Kıkırdak yapısının kaybolması sonucunda ortaya çıkan kronik hasar hem zorlanmalarda hem de kımıldatılmadığı durumlarda ağrı ve eklem şişmelerine neden olur.

Terapi

Geleneksel terapi hatalı zorlanmaları engelleyici bir bilgilendirmeyi ve sportif faaliyetlerde değişiklik yapılmasını, ilaç tedavisi, fizyoterapi ve gerektiğinde ortopedik aparatların reçete ile yazılmasını kapsamaktadır.

Genellikle minimal invazif ile artroskopi (eklem endoskopisi) yardımıyla gerçekleştirilen ameliyat yöntemi kıkırdak yüzeyinin pürüzsüzleşmesi, kıkırdak yenilenmesi ve kıkırdak transplantasyonunu kapsamaktadır.